Nedsatt seksuell lyst

Det er anslått at omtrent 20-30% av alle menn opplever nedsatt lyst på et eller annet tidspunkt i livet.   Med økende krav om prestasjon på jobb og sosialt, stress, dårligere psykisk helse og usunn livsstil så har nedsatt lyst blitt stadig vanligere hos menn.  For noen er det ikke et problem, mens andre opplever det…